Hemelwaterafvoeren

hemelwater dakdoorvoer

Je Bij ieder dak hoort ook een goede hemelwaterafvoer of soms zelfs afvoeren. Onder hemelwater verstaan wij alle vormen van water dat “uit de hemel” komt, zoals regen, sneeuw, hagel.
Bij elk dak vindt afvoer van hemelwater plaats. Je kunt hierdoor een tweedeling maken, namelijk:

 • hellend dak: afvoer via dakgoten en regenpijpen
 • plat dak: afvoer via de zo genoemde uitlopen, dit is een dak doorvoer (onder uitloop) die door het dakvlak gaat, of een zijuitloop die je in de zijkant van het dak verwerkt.

EPDMTotaal heeft een breed assortiment met diverse soorten hemelwaterafvoeren, zodat je altijd de juiste afwateringsoplossing kunt kiezen. In dit assortiment hebben wij een onderscheid aangebracht in de volgende soorten hemelwaterafvoer producten:

 • EPDM Hemelwaterafvoer
  Speciaal gemaakt om te monteren in combinatie met EPDM dakbedekking
 • Loden Hemelwaterafvoer
  Een loden pijp met een loden flap die je kunt gebruiken in combinatie met verschillende soorten dakbedekking.
 • PVC 
  Verschillende onderdelen gemaakt van PVC dat jarenlang meegaat, om hemelwater af te voeren.
 • Accessoires 
  Accessoires die in relatie staan met hemelwaterafvoeren, je kunt hier denken aan stadsuitlopen en boldraadrooster om bladeren en dergelijke tegen te houden.

Waarom hemelwaterafvoeren?

Een hemelwaterafvoer is noodzakelijk om aan te brengen op een dak. Blijft water op uw dak liggen, dan bestaat de kans dat deze beschadigt door het gewicht dat het moet dragen. Bovendien kan een hemelwaterafvoer, indien slim gebruikt, u ook één en ander opleveren. Het plaatsen van regentonnen voorziet u in drogere periode van water om uw tuin te verzorgen. En er zijn ook installaties die aangesloten staan op hemelwaterafvoeren zodat het water daarvan gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld het toilet. Kortom, met een hemelwaterafvoer hebt u een stap gezet om uw huis duurzamer te maken. Wilt u meer weten over een hemelwaterafvoer uit ons assortiment? Wij helpen u graag met al uw vragen.

Het inwerken van een hemelwaterafvoer is per situatie verschillend, maar in vele gevallen kan deze ingewerkt worden met de combinatie van splice tape en Quickprime plus. Je gebruikt de Quickprime plus als activator om een waterdichte verbinding te maken. Deze oplossing geldt zowel voor een loden HWA afvoer als een EPDM HWA.

Daarnaast kan je een EPDM HWA ook inwerken met behulp van EPDM rubber seal kit. Nadat rillen kit zijn aanbracht dient de HWA (hemelwaterafvoer) worden geplaatst en aangedrukt met een aandrukwals, totdat de kit onder de flap uitkomt. Je kunt de randen dan afstrijken met een natte vinger. Op deze manier is ook waterdichte verbinding verkregen.

Welke diameter hemelwaterafvoer heeft u nodig?

Om het hemelwater zonder problemen van het dak te kunnen af te voeren is het belangrijk dat je de juiste afvoer neemt. Onder juiste afvoer verstaan wij, een afvoer met voldoende diameter om de hoeveelheid hemelwater te kunnen verwerken.

Als uitgangspunt kan ter indicatie de onderstaande tabel gebruikt worden.

DakoppervlakDiameter HWA
Tot 45 m2min. 60 mm
45 – 65 m2min. 70 mm
65 – 90 m2min. 80 mm
90 – 155 m2min. 100 mm

De gegeven adviezen zijn geheel vrijblijvend en helpen je om de juiste materialen te kiezen voor u plat dak.